Se de jobb vi har slutfört

Vi är stolta över att visa upp några av de vackra arbeten vi har genomfört runt om i Västra Götaland

Wallenstam, Ekelundsgatan

Byte av 1045 st karm i kontorslokaler.
Verksamhet pågår under hela projekttiden.
Sanering av PCB fog och asbest.

2020

Brf Nordhemsgatan

Byte av 75 st karm i hyreslägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

2019

Brf Kvarngärdet

Byte av 123 st karm i 18 st lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

2019

Willhem Fastigheter

Byte av 52 st karm i hyreslägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

2019

Skandia Fastigheter, Postgatan

Byte av 165 st karm i hyreslägenheter.

2018

Brf Hallskogen

Byte av 1108 st karm.
Område med 127 st lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

2018

BRF Ljungkullen

Byte av 90 st altandörrar.
1 st i varje lägenhet samt byte av tätningslister i befintliga fönster.
Kvarboende under hela projektet.

2018

Chalmers Fastigheter

Byte av 188 st karm i laboratoriemiljö.
Högt ställda krav på dammfritt montage.
Sanering av asbest fog.
Verksamhet pågick under hela projekttiden.

2018

BRF Cederboursgatan

Byte av 55 st karm i 15 st lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

2017

Wallenstam, Rosenlundsgatan

Byte av 1492 st karm i kontorsfastighet för Wallenstam.
Verksamheten fortsatte som vanligt under projektet.

2017

Skanse fastigheter

Byte av fönster och dörrar Olof Wijksgatan 3/ Johannebergsgatan 24 Göteborg Byte av 154 st karm.
Byte i K-märkt hus från början av 1900-talet.
Kvarboende under hela projektet.
Hyreslägenheter.

2017

Stena Fastigheter

Byte av 38 st karm på förskola på Hisingen.
Verksamheten fortsatte som vanligt under projekttiden.

2017

Sahlins Fastigheter

Byte av 41 st karm på hyreshus.
Kvarboende under hela projektet.

2017

Brf arsenalgatan

Byte av 46 st karm i lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

2017

Följ oss