Fönsterbyten för BRF:er och företag

En del av vår vardag är att hjälp bostadsrättsföreningar och kollegor i branschen med att byta fönster. Här nedan ser du några av våra senaste uppdrag.

2020

Wallenstam, Ekelundsgatan

Beställare: Wallenstam Ekelundsgatan
År: 2019/2020
Projekttid: 7 månader
Fönsterfabrikat: Snidex
Fasad: Koppar och Tegel.
Byte av 1045 st karm i kontorslokaler.
Verksamhet pågår under hela projekttiden.
Sanering av PCB fog och asbest.

2019

Brf Nordhemsgatan

Beställare: Brf Nordhemsgatan
År: 2019
Projekttid: 3 Månader
Fönsterfabrikat: Snidex
Fasad: Tegel
Byte av 75 st karm i  hyreslägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

Brf Kvarngärdet

Beställare: Brf Kvarngärdet
År: 2019
Projekttid: 3 månader
Fönsterfabrikat: SP
Fasad: Tegelfasad
Byte av 123 st karm i 18 st lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

Willhem Fastigheter

Beställare: Willhem Fastigheter. Trollhättan
År: 2018/2019
Projekttid: 2 Månader
Fönsterfabrikat: Leiab
Fasad: Tegel
Byte av 52 st karm i hyreslägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

2018

Skandia Fastigheter, Postgatan

Beställare: Skandia Fastigheter. Postgatan
År: 2018
Projekttid: 3 Månader
Fönsterfabrikat: H-fönstret.
Fasad. Tegelfasad.
Byte av 165 st karm i hyreslägenheter.

Brf Hallskogen

Beställare: Brf Hallskogen
År: 2018
Projekttid: 6 Månader
Fönsterfabrikat: H-fönstret.
Fasad: Trä
Byte av 1108 st karm.
Område med 127 st lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

BRF Ljungkullen

Beställare: Brf Ljungkullen
År: 2018
Projekttid: 3 Månader
Fönsterfabrikat: Leiab
Fasad: Tegel
Byte av 90 st altandörrar.
1 st i varje lägenhet samt byte av tätningslister i befintliga fönster.
Kvarboende under hela projektet

Chalmers Fastigheter

Beställare: Chalmers Fastigheter.
År: 2018
Projekttid: 3 Månader.
Fönsterfabrikat: SP
Fasad: Tegel.
Byte av 188 st karm i laboratoriemiljö.
Högt ställda krav på dammfritt montage.
Sanering av asbest fog.
Verksamhet pågick under hela projekttiden.

2017

BRF Cederboursgatan

Beställare: Brf Cederboursgatan
År: 2017
Projekttid: 2 Månader
Fönsterfabrikat: Snidex
Fasad: Putsfasad
Byte av 55 st karm i 15 st lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.

Wallenstam, Rosenlundsgatan

Beställare: Wallenstam
År: 2017
Projekttid: 8 Månader
Fönsterfarikat: Leiab
Fasad: Plåtfasad
Byte av 1492 st karm i kontorsfastighet för Wallenstam.
Verksamheten fortsatte som vanligt under projektet.

Skanse fastigheter

Beställare: Skanse fastigheter.
År: 2017
Projekttid: 2 Månader
Fönsterfabrikat: Leiab.
Fasad: Tegelfasad.
Byte av fönster och dörrar Olof Wijksgatan 3/ Johannebergsgatan 24 Göteborg
Byte av 154 st karm.
Byte i K-märkt hus från början av 1900-talet.
Kvarboende under hela projektet.
Hyreslägenheter.

Stena Fastigheter

Beställare: Stena Fastigheter
År: 2017
Projekttid: 1 Månader
Fönsterfabrikat: Leiab
Fasad: Träfasad.
Byte av 38 st karm på förskola på Hisingen.
Verksamheten fortsatte som vanligt under projekttiden.

Sahlins Fastigheter

Beställare: Sahlins Fastigheter
År: 2017
Projekttid: 1 Månad
Fönsterfabrikat: H-fönster
Fasad: Plåtsfasad
Byte av 41 st karm på hyreshus.
Kvarboende under hela projektet.

Brf arsenalgatan

Beställare: Brf Arsenalsgatan
År: 2017
Projekttid: 2 Månader
Fönsterfabrikat: H-fönstret.
Fasad: Tegelfasad.
Byte av 46 st karm i lägenheter.
Kvarboende under hela projektet.